Down to content

  • British Board of Agrément (BBA) on väljastanud sertifikaadid nii tugimüüridele ja kaldasammastele kui ka järskudele nõlvadele.

  • Hong Kongi Geotehnika Inseneride Kogu on välja andnud sertifikaadi kasutamaks Tensari geovõrke pinnasest mullete/nõlvade armeerimiseks.

  • Tensarile on antud Suurbritannia rahvusliku raudteevõrgu hoolduse eest vastutava asutuse Network Rail poolt toote heakskiitmise sertifikaat Tensari geovõrkude kasutamiseks raudteede ballastikihi armeerimiseks.

  • Saksamaal on Deutsche Institut fur Bautechnik andnud meile sertifikaadi Tensari geovõrkude kasutamiseks pinnase stabiliseerimiseks.