Down to content

Aluspinnaste stabiliseerimine

Nõrgale või muutlikule aluspinnasele ehitamine toob tavaliselt kaasa olulisi väljakutseid. Kuid Tensari tehnoloogia ja oskusteabe kasutamine aluspinnaste stabiliseerimisel parandab nii konstruktsiooni toimivust kui vähendab ka kulusid ning ehitamisega kaasnevat kahjulikku mõju keskkonnale. Meie innovatiivsed TriAx® geovõrgud, millel on optimaalseks toimimiseks peaaegu ühtlane tõmbejäikus 360° ulatuses, lukustavad väga efektiivselt täitematerjali. Selle tulemusena tekib jäik mehaaniliselt stabiliseeritud kiht, mis võimaldab vältida erinevaid vajumeid, vähendada täitematerjali kihipaksust, katta nõrku kohti ning suurendada kandevõimet.

Aluspinnaste stabiliseerimine TriAx geovõrkudega toob kaasa mitmeid eeliseid:

  • väiks em kihipaksus - täitematerjali kihipaksust on võimalik  vähendada kuni 50%, kaotamata seejuures konstruktsiooni  tugevust. See võimaldab kokku hoida nii materjali kui kaevetööde maksumuselt
  • pikem kasutusiga - TriAx geovõrku sisaldav mehaaniliselt stabiliseeritud kiht võimaldab suurendada katteta teede kasutusiga kolme- või isegi enamakordselt ning vähendada pikaajalisi hoolduskulusid kuni 50%
  • suurem kandevõime - TriAx geovõrku sisaldav mehaaniliselt stabiliseeritud kiht võimaldab parandada kihi koormusjaotusvõimet ja sellega suurendada raskelt koormatud alade kandevõimet
  • erinevate vajumite vältimine - TriAx geovõrgud võimaldavad kompenseerida muutliku kvaliteediga ehitisealuse pinnase vajumite erinevust
  • nõrkade kohtade katmine - TriAx geovõrgud võimaldavad mudaaukude ja prügimägede katmisel paigaldada täitematerjali kindlalt ja tagada selle nõutavat tihendamist
  • maapinnas olevate tühimike ületamine - maapinnas olevate tühimike ületamiseks (näiteks kaevandusaladel) on võimalik ehitada jäik plaat Tensari kahesuunalistest geovõrkudest. See ajutine lahendus tagab toestuse ja ohutuse kuni lõpliku lahenduse leidmiseni

Nõrk või muutlik aluspinnas? Tensaril on lahendus

Meie innovatiivsed TriAx® geovõrgud, millel on optimaalseks toimimiseks peaaegu ühtlane tõmbejäikus 360° ulatuses, lukustavad väga efektiivselt täitematerjali.

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivsed aluspinnaste stabiliseerimise tooted on rohkem kui 30 aastat osutunud parimaks lahenduseks paljudes erisugustes projektides. Tensari tehnoloogiat on muuhulgas kasutatud kattega ja katteta teede, parklate, lennuväljade, raskelt koormatud katendite (näiteks konteinerterminalid) ning tööplatvormide ehitamiseks. Teostatud projektidele tuginedes on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. 

Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Lisaks toimuvad aastaringselt aluspinnaste stabiliseerimise tasuta töötoad paljudes riikides. Täiendava info või konkreetse projektiga seoses kiire abi saamiseks laadige alla meie aluspinnaste stabiliseerimist puudutav infoedastamise blankett.

Need help?