Down to content

Asfaltkatete armeerimine

Peegelduspragude tekke tõkestamine Tensari tehnoloogiaga

Peegelduspraod asfaltkatetes tekivad enamasti aluskihi betoonplaatide vuukide või pragude kohale. Need võivad olla tingitud ka paisumisest ja kahanemisest temperatuurimuutuste korral või liikluskoormusest tulenevatest nihetest. Samuti võivad peegelduspraod tekkida tee laiendamisel. Sellisel juhul on põhjuseks erinevad vajumid uue ja vana mulde ühenduskohas.

Kuidas Tensari asfaldivõrgud ja komposiidid toimivad

Tensari asfaltkatete armeerimise võrgud toimivad koostöös seotud  bituumenkihiga. Tänu sellele suureneb tõmbejäikus, asfaltkate jaotab paremini pingeid ning väheneb pragude tekkimine. Kui aga praod kunagi siiski tekivad, siis on need tavaliselt palju väiksemad. Jäigad asfaldivõrgud vähendavad ka roobaste tekkimist, mida seostatakse tihti madala jäikusega asfaltsegu kasutamisega ning suurte rattakoormustega kõrgetel temperatuuridel. Asfaldi komposiidid koosnevad võrgust ja selle külge sulatatud geotekstiilist, mis imab endasse bituumenit ning toimib pingeid jaotava membraanina (Stress Absorbing Membrane Interlayer ehk SAMI). Geotekstiil takistab ka vee ligipääsu katendi aluskihtidesse.

Kuidas Tensari asfaldivõrgud ja komposiidid toimivad

Tensari asfaltkatete armeerimise võrgud toimivad koostöös seotud  bituumenkihiga. Tänu sellele suureneb tõmbejäikus, asfaltkate jaotab paremini pingeid ning väheneb pragude tekkimine. Kui aga praod kunagi siiski tekivad, siis on need tavaliselt palju väiksemad.

Eelised

  • Vähendavad peegelduspragude teket - asfaltkatete armeerimine vähendab betoonplaatide või tsemendiga töödeldud aluskihtide nihkumistest, paindumistest ja muudest liikumistest tingitud pragude teket pealiskihis. Samuti vähendab SAMI efekt pingeid ülekattes.
  • Vähendavad võrkpragude teket - armeerimine vähendab liiklusest tulenevat tõmbepinget asfaltkihi all. Tõmbepinge ongi üks pragude tekkimise põhjus.
  • Tõkestavad erinevate vajumite poolt põhjustatud pragude teket - tee laiendamisel on võimalik vähendada hilisemat erinevate vajumite poolt põhjustatud pikipragude teket, kui kasutada uue sidumata täitematerjali kihi armeerimiseks Tensar TriAx geovõrku ning kõrge elastsusmooduliga armeeritud asfaltkihti.
  • Vähendavad roobaste teket - asfaldisegu lukustava asfaldivõrgu kasutamine piirab külgmisi liikumisi. See vähendab roobaste tekkimist.

Tõestatud toimivus

Viimase 25 aasta jooksul on Tensari asfaltkatete armeerimise tooteid väga palju sõltumatult uuritud ja testitud mitmete rahvusvaheliste asutuste poolt. Nende seas on ka Nottinghami Ülikool Suurbritannias, mis on kogunud andmeid toodete toimivuse kohta paljudes riikides toimunud paigaldamisi jälgides ja antud objekte hiljem monitoorides.  

 

Need help?