Down to content

Lihkunud nõlvade ja lihete parandamine

Lihkunud nõlva parandamine võib väga kalliks maksma minna. Kui lihkunud on rohkem kui vaid pealmine pinnas, siis hõlmab nõlva taastamine traditsiooniliselt lihkunud pinnase väljakaevamist ja äravedamist ning selle asendamist objektile veetava täitematerjaliga. See ei ole vaid aeganõudev ja kallis (eriti kui sellega kaasnevad vana materjali ladustamisprobleemid ja uue materjali keskkonnamaksud), vaid ka keskkonda kahjustav. Tensari geovõrgud pakuvad aga kiirema, ökonoomsema ja keskkonnasõbralikuma alternatiivi traditsioonilistele lahendustele.

TensarTech SlipRepair lihete parandamise süsteem

TensarTech lihete parandamise süsteem hõlmab pinnase astmelist väljakaevamist nõlva lihkepinnast sügavamale ning selle asendamist ja armeerimist Tensari geovõrkudega. Samuti drenaaži parandamist, et vee pealevoolu ära lõigata. Kuna vaja on palju vähem uut täitematerjali ning sellest tulenevalt on sõidukite liikumised objektil ja väljaspool objekti viidud miinimumini, siis on võimalik lühendada ehitusaega ning vähendada nii kulusid, ehitusaegset CO2 emissiooni kui liiklusseisakuid.

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud lihkunud nõlvade parandamiseks üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Lisaks toimuvad regulaarselt tasuta töötoad üle maailma.

Kiire ja efektiivne muldkehade ning nõlvade parandamine

TensarTech SlipRepair lihete parandamise süsteem - projekteeritud kasutusiga kuni 120 aastat.

Eelised

TensarTech SlipRepair lihete parandamise süsteemil on mitmeid eeliseid võrreldes traditsiooniliste lahendustega:

  • vähem objektiväliseid kaevetöid
  • oluliselt väiksem objektile veetava täitematerjali vajadus
  • projekteeritud kasutusiga kuni 120 aastat
  • väiksemad transpordikulud ja väiksem keskkonna saastamine
  • kuni 75% väiksemad kulud


  • vähem liiklusseisakuid ja teede sulgemisi
  • vajadusel hõlmab kaitset erosiooni eest
  • väiksem CO2 emissioon
  • säästvate ehituseesmärkide saavutamine

Need help?