Down to content

Nõlvade kindlustamine

Keskkonnaalaste piirangute ja kasvavate maahindade tõttu kasutavad insenerid järjest enam järske nõlvu. See võimaldab olemasolevat maad maksimaalselt ära kasutada. TensarTech armeeritud pinnase konstruktsioone on lihtne ehitada ning nendel on nägus taimestikuga kaetud esikülg. Samas on nende ehitamine väga ökonoomne, võimaldades kuni 75% kulude kokkuhoidu võrreldes alternatiivsete lahendustega.

Erinevad süsteemid erinevatele nõlvadele

Kõige sobivama süsteemi valimisel teie projekti jaoks tuleb arvestada nõlva kaldega. Kuni 45° nõlvused ei vaja tavaliselt esikülje toestust, samas kui järsemate nõlvade puhul on püsiv toestus vajalik. Sellest lähtudes pakub Tensar kahte standardset süsteemi, mis mõlemad kasutavad geovõrke ning tuginevad meie rohkem kui 30-aastasele kogemusele pinnaste armeerimise alal.

TensarTech NaturalGreen süsteemil on tõestatud toimivus kuni 45° uute nõlvuste ehitamisel, aga samuti paljude lihete parandamisel. Süsteem kasutab  pinnasemassiivi paigaldatud horisontaalseid geovõrgukihte, mis tagavad pikaajalise stabiilsuse. Erosiooni tõkestamiseks kasutatakse nõlva pinnal erosioonitõkkematte.

TensarTech GreenSlope süsteem on projekteeritud nõlvustele 45˚-70˚. Süsteem kasutab pinnasemassiivi paigaldatud geovõrgukihte, mis on väga efektiivsete Tensari ühendusvarraste abil ühendatud vastupidava esikülje terasarmatuuriga. Terasarmatuuri alla pannakse tihe võrk, mis hoiab esikülje taha paigaldatud kasvupinnast kinni ning millest taimestik saab läbi kasvada. Võimalik on ehitada ka astmeline esikülg erinevate nõlva kalletega.

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud nõlvade ehitamiseks üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Lisaks toimuvad regulaarselt tasuta töötoad üle maailma.

Praktilised ja ökonoomsed lahendused järskude nõlvade ehitamiseks

TensarTech armeeritud pinnase konstruktsioone on lihtne ehitada ning nendel on nägus taimestikuga kaetud esikülg. Samas on nende ehitamine väga ökonoomne, võimaldades kuni 75% kulude kokkuhoidu võrreldes alternatiivsete lahendustega.

Eelised

Ükskõik milline TensarTech süsteem on teie projekti jaoks sobivaim, eelised on kõikide nõlvasüsteemide puhul samad:

  • lihtne ehitada, säästab nii aega kui ka raha
  • maakasutuse maksimeerimine
  • võimalik kasutada kohalikke (sealhulgas nidusaid ja saastunud) ning ümbertöödeldud täitematerjale
  • erinevate vajumite talumine
  • projekteeritud kasutusiga kuni 120 aastat


  • hea maavärinakindlus
  • sageli aitab vältida kallist vundamentide ehitust
  • nõlva peale jääva pindala maksimeerimine
  • minimaalne keskkonnatundlike alade kahjustamine
  • tundlikel aladel on taimestikuga kaetud nõlvasüsteemid alternatiiviks betoonplokkidest tugimüüridele

Need help?