Down to content

Muldkehade toestamine

Nõrgale pinnasele kindla muldkeha aluskihi ehitamine on probleemiks paljude projektide puhul. Nõrga pinnase väljakaevamine ja asendamine uue täitematerjaliga ei ole tavaliselt majanduslikult otstarbekas ega keskkonnasäästlik. Tensari tehnoloogia aga pakub ökonoomseid lahendusi muldkeha aluskihi armeerimiseks, kasutades Basetex geotekstiile, TensarTech kärgstruktuuriga madratssüsteemi või koormust jaotavat plaati juhtudel, kui on lubatud vaid minimaalne vajumine.

Tensari lahenduste eelised

Tensaril on pikaajaline kogemus aluspinnaste stabiliseerimise alal. Pakume tõestatud toimivusega usaldusväärseid ning kindlaid lahendusi, mis võimaldavad:

  • vältida või vähendada vajumeid
  • lühendada ehitusaega
  • vähendada kulusid, kuna pole vaja kasutada raudbetoonist plaati või vaiu
  • turvalist juurdepääsu objektile

Kindlam muldkeha Tensari abiga

Tensaril on pikaajaline kogemus aluspinnaste stabiliseerimise alal. Pakume tõestatud toimivusega usaldusväärseid ning kindlaid lahendusi, mis võimaldavad vältida või vähendada vajumeid.

Sõltuvalt projekti iseloomust ja nõudmistest, pakub Tensar kahte erinevat võimalust muldkehade toestamiseks:

Need help?