Down to content

Raudteede pealisehitise toestamine

Raudteel esinevate kiirusepiirangute ja rongiliiklust häirivate kalliste hooldustööde sagedaseks põhjuseks on raudteede puudulik tasasus ning rööbaste ebakorrapära. Tensari tehnoloogia pakub aga lahenduse, mis aitab oluliselt raudteede hooldusvajadust vähendada. Meie geovõrke, mida on aastate jooksul väga põhjalikult testitud ja uuritud, on raudteede ballastikihi stabiliseerimiseks kasutatud juba 1980-ndate aastate algusest. Need on heaks kiitnud ka Suurbritannia riikliku raudteevõrgu hoolduse eest vastutav asutus Network Rail ning mitmed teised riiklikud ametkonnad üle maailma.

Eelkõige on suure avaga  Tensar TriAx TX190L geovõrk projekteeritud ballastikihti kinni hoidma, et piirata külgmisi liikumisi ning säilitada rööbaste korrapära.

Tensari lahenduste eelised

Ballastikihi mehaanilisel stabiliseerimisel on mitmeid eeliseid võrreldes traditsiooniliste ballastikihtide ehitamisega:

  • raudtee tasasus säilib kauem
  • vähem ballastikihi vajumeid
  • väheneb hooldusest tulenev ballastkillustiku peenenemine
  • hooldustsükkel pikeneb ligikaudu kolm korda
  • ballastikihi stabiliseering toimib rohkem kui 20 aastat

Uued liinid

Tensari tehnoloogia on abiks uute raudteeliinide ehitamisel nõrgale või muutlikule aluspinnasele. Meie Tensar TriAx geovõrgud armeerivad muldkehade aluskihid ning stabiliseerivad mehaaniliselt ballastikihi aluskihid, võimaldades vähendada nende paksust ligikaudu kolmandiku võrra.

Tensari lahenduste eelised

Ballastikihi aluskihi mehaanilisel stabiliseerimisel on mitmeid eeliseid võrreldes traditsiooniliste raudteealuste ehitamisega:

  • lühem ehitusaeg ja väiksemad kulud, kuna ballastikihi aluskihi paksust on võimalik vähendada, ilma et kandevõime halveneks
  • aluspinnast on vaja vähem välja kaevata ning tekib vähem jäätmeid
  • väiksem täitematerjali vajadus vähendab kulusid

Sertifikaadid ja heakskiidud

TriAx TX190L geovõrk on heaks kiidetud raudtee ametkondade poolt, kasutamiseks raudteede ballastikihi stabiliseerimiseks. Oma heakskiidu on andnud ka Suurbritannia riikliku raudteevõrgu hoolduse eest vastutav asutus Network Rail.

Raudteede hooldamine ja renoveerimine

Tensari raudteede lahendused vähendavad oluliselt rööbaste hooldusvajadust. Tensari geovõrke on väga põhjalikult testitud ja uuritud ning need on heaks kiitnud Network Rail Suurbritannias ning mitmed teised riiklikud ametkonnad üle maailma.

Kaks põhilist kasutusala raudteede ehitamisel

Tensari geovõrke saab kasutada raudteealuste kihtide armeerimiseks kahel viisil:

Need help?