Down to content

Kattega teed ja platsid

Tensar TriAx geovõrkude peaaegu ühtlane tõmbejäikus 360° ulatuses ning võrgu kolmnurksed avad tagavad täitematerjali osakeste efektiivse lukustumise. Selle tulemusel tekib mehaaniliselt stabiliseeritud kiht, mis toimib suurepäraselt liikluskoormuse all. Tänu sellele on võimalik oluliselt vähendada täitematerjali kihipaksust, mõnikord isegi kuni 50%. Samuti saab teatud juhtudel vähendada kaevetööde sügavust ning jäätmete mahtu. Võimalik on kasutada ka mitut kihti TriAx geovõrku, et vähendada erinevaid vajumeid muutliku aluspinnase korral.

Tensar on välja töötanud võimsa TensarPave™ tarkvara, mis võimaldab projekteerijatel leida optimaalse lahenduse lähtuvalt konkreetse projekti tingimustest.

Piiratud eelarvete juures on oluline vähendada ka teede hoolduskulusid. Sellele tuleb mõelda juba teede ja platside ehitamise või remontimise käigus. Tensaril on lahendus, kuidas tulevast hooldusvajadust vähendada. Kasutades TriAx geovõrke uute teede sidumata kihtide mehaaniliseks stabiliseerimiseks ning Tensari asfaltkatete armeerimise tooteid ülekatetes, teede laiendamisel ja remontimisel, paraneb teede ja platside pikaajaline vastupidavus, väheneb asfaldi võrk- ja peegelduspragude teke ning pikenevad hoolduse intervallid.

Tensari lahendused

Tensari tehnoloogia keskendub teedeehituse ja -hoolduse põhilistele valdkondadele:

  • Konstruktsiooni parendamine, kasutades Tensar Spectra katendi optimeerimise süsteemi 
  • Insenerid ja teeomanikud võidavad nii vähenenud ehituskulude kui väiksema hooldusvajaduse arvelt

Kattega teed ja platsid

Tensar TriAx geovõrgud  stabiliseerivad mehaaniliselt täitematerjali, hoides täitematerjali osakesi võrgu avades kinni. Selle tulemusel tekib mehaaniliselt stabiliseeritud kiht, mis toimib suurepäraselt liikluskoormuse all.

Eelised

Tensari tooted tuginevad ettevõtte rohkem kui 30-aastasele rahvusvahelisele kogemusele ning nende kasutamisega kaasnevad mitmed eelised:

  • väiksem sidumata täitematerjali kihi paksus
  • suurem kandevõime
  • väiksem kaevetööde maht
  • väiksemad pikaajalised kulud


  • väiksem ehitusaegne CO2 emissioon
  • vähem peegeldus- ja võrkpragusid
  • pikem katendi kasutusiga
  • optimaalseim lahendus TensarPave tarkvara abil

Need help?