Down to content

Konstruktsiooni parendamine - kattega teed

Uusi kattega teid ja parklaid ehitades saab konstruktsiooni parendada sidumata kihte mehaaniliselt stabiliseerides. Sellega kaasneb mitmeid eeliseid. Kasutades Tensar Spectra katendi optimeerimise süsteemi, on võimalik parandada tee toimimisomadusi ning vähendada täitematerjali ja asfaldi kihipaksust. Kandevõime suurendamine omab positiivset mõju katendi kogu elutsükli kuludele, kuna vähenevad taastusremondi- ja hoolduskulud.

Spectra süsteem võimaldab ka koheselt märkimisväärselt kokku hoida raha ja aega ning vähendada CO₂ emissiooni, kuna vaja on vähem täitematerjali, aluspinnast on vaja vähem välja kaevata ning tekib vähem jäätmeid. Pikemas perspektiivis võimaldab mehaaniline stabiliseerimine ära hoida võrkpragude teket ja asfaltkatte lagunemist, mistõttu pikeneb katendi kasutusiga.

Kuidas Tensari geovõrgud toimivad

Tensar TriAx® geovõrgud stabiliseerivad mehaaniliselt katendi konstruktsiooni alumiste kihtide täitematerjali. Tänu TriAxi unikaalsele kujule lukustuvad täitematerjali osakesed võrgu kolmnurksetesse avadesse ning tekib tõhus jäik komposiitkiht ehk mehaaniliselt stabiliseeritud kiht, mis toimib suurepäraselt liikluskoormuse all. Samas on vaja vähem täitematerjali kui alternatiivsete ehitusmeetodite puhul. Iga tee puhul on ehitusfaas kriitilise tähtsusega. Tensar TriAx geovõrgu omadus stabiliseerida katteta teede aluspinnast kaitseb roobaste tekke eest aluskihtidesse (mis jääksid sinna katendi kasutusea lõpuni) juba ehituse käigus. Tensari mehaaniliselt stabiliseeritud kihiga kaasnev suurem elastsusmoodul võimaldab inseneridel kasutada tee pikema kasutuseaga kaasnevaid eeliseid ning vajadusel vähendada katendikihi paksust.

Nõrgale aluspinnasele ehitamine väiksemate kuludega

Tensar Spectra katendi optimeerimise süsteemi kasutades on võimalik parandada tee toimimisomadusi ning vähendada täitematerjali ja asfaldi kihipaksust.

Eeslised

TriAx® geovõrkudega pinnase stabiliseerimisel on mitmeid olulisi eeliseid võrreldes stabiliseerimata lahendustega:

  • väiksem kihipaksus - täitematerjali kihipaksust on võimalik vähendada kuni 50%, kaotamata seejuures konstruktsiooni tugevust. See võib tähendada, et vähem pehmet aluspinnast on vaja välja kaevata ning objektilt teisaldada
  • pikem kasutusiga - tänu suuremale kandevõimele ning aluskihtide roobaste ja erinevate vajumite vältimisele on võimalik pikendada katendi eluiga


  • kulude kokkuhoid - väiksem kaevetööde maht ning looduslike täitematerjalide kasutamine võimaldab kokku hoida kulusid ning vähendada ehitusaegset CO2emissiooni. Vähem liiklusseisakuid ja pikem katendi kasutusiga aga võimaldavad pikaajalist säästu
  • erinevate vajumite vähendamine - väga muutlikule aluspinnasele ehitades või olemasolevat teed laiendades aitab Tensar TriAx geovõrkudega sidumata kihtide stabiliseerimine vähendada erinevaid vajumeid ning seetõttu ka pragude teket

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud projektides üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. Oleme välja töötanud võimsa TensarPave™ tarkvara, mis võimaldab projekteerijatel leida optimaalse lahenduse lähtuvalt konkreetse projekti tingimustest. Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Lisaks toimuvad regulaarselt tasuta töötoad üle maailma.

Need help?