Down to content

Säästlik linna drenaažisüsteem - SUDS

Traditsiooniliselt on linnaalad ehitatud läbilaskmatute katetega ning maa-alused drenaažisüsteemid on projekteeritud pinnavett võimalikult suurtes kogustes läbi laskma, arvestamata seejuures vee kvaliteedi ning loodusega. Tänapäeval pööratakse rohkem rõhku sellele, et mõju keskkonnale oleks võimalikult väike. Selleks nõrgendatakse veevoolu juba tekkekohas ning parandatakse säästliku dernaažisüsteemi abil vee kvaliteeti.Eesmärgiks on jäljendada looduslikku drenaaži, et vältida musta pinnavee üleujutusi. Vesi kogutakse kokku, talletatakse ja puhastatakse, enne kui see aeglaselt tagasi keskkonda lastakse, sageli kanalite kaudu.Säästlikud linna drenaažisüsteemid peaksid olema väikese energiavajadusega või üldse ilma energiavajaduseta (kui  päikesevalgust mitte arvestada). Neid peaks olema lihtne hallata ning need peaksid olema vastupidavad, keskkonda sobivad ja esteetiliselt ilusad. Selliseid süsteeme saab projekteerida nii kõvakattega aladele kui pehme pinnasega maastikele ning need võivad koosneda erinevatest komponentidest:

  • filtreerimisribadest ja sadeveekanalitest
  • läbilaskvatest katenditest ja filterdreenidest
  • infiltratsiooniseadmetest
  • basseinidest ja tiikidest

Tensari tehnoloogiat kasutav drenaažisüsteem

Säästlikud linna drenaažisüsteemid peaksid olema väikese energiavajadusega või üldse ilma energiavajaduseta (kui  päikesevalgust mitte arvestada). Neid peaks olema lihtne hallata ning need peaksid olema vastupidavad, keskkonda sobivad ja esteetiliselt ilusad. 

Tensari lahendused

Tensari valikus on mitmeid tooteid, mida saab kasutada säästliku linna drenaažisüsteemi rajamiseks. Põhiliselt jagunevad need kahte kategooriasse:

Need help?

Product Literature