Down to content

Katteta teed ja tööplatvormid

Igal pool maailmas kasutatakse ehitusobjektidel katteta teid ja tööplatvorme, mis peavad taluma väga suuri koormusi. Samal ajal tuleb antud teed ja platvormid sageli ehitada nõrgale ja muutlikule aluspinnasele. Siin tulevad appi Tensari geovõrgud. Parimaks lahenduseks on innovatiivne TriAx võrk, mis tagab väga efektiivse täitematerjali mehaanilise stabiliseerimise. Geovõrgu peal oleva täitematerjali tihendamisel läbivad alumised terad osaliselt võrgu kolmnurksed avad ning tekib mehaaniline lukustumine. Tänu sellele ning TriAx võrgu peaaegu ühtlasele tõmbejäikusele 360° ulatuses moodustub efektiivne jäik komposiitkiht.

Kasutusalad

Geovõrke kasutatakse sidumata täitematerjali kihtide mehaaniliseks stabiliseerimiseks. Mehaaniliselt stabiliseeritud kihi kasutamine võimaldab vähendada täitematerjali kihipaksust või suurendada kandevõimet ning pikendada seeläbi tee või tööplatvormi kasutusiga. 

Konstruktsiooni parendamine – katteta teede geovõrkudega stabiliseerimine pikendab nende kasutusiga, suurendab kandevõimet ning vähendab täitematerjali vajadust. Katteta teid vajatakse nii lühiajaliselt (näiteks objektisisesed ning sisse- ja väljasõiduteed) kui ka pikaajaliselt (näiteks tuuleparkide juurdepääsuteed).

Tööplatvormid rammimisseadmetele, kraanadele ja koormatud aladele – turvalised tööplatvormid raskekaalulistele seadmetele.

Jaotage koormust Tensari tehnoloogia abil

Tensari geovõrgud, eriti innovaatilised TriAx® võrgud, stabiliseerivad mehaaniliselt väga efektiivselt täitematerjali, aidates seeläbi kulusid vähendada.

Tensari lahenduste eelised

Tensaril on rohkem kui 30-aastane geovõrkudega mehaanilise stabiliseerimise kogemus. Meie geovõrkude kasutamine toob kaasa mitmeid eeliseid:

  • kuni 50% väiksem täitematerjali kihipaksus
  • väiksem kaevetööde maht
  • erinevate vajumite vältimine
  • kandevõime suurenemine
  • kuni 50% väiksem ehitusaegne CO2 emissioon

Need help?