Down to content

Konstruktsiooni parendamine - katteta teed

Väga paljud ehitusobjektid alates elamurajoonide arendustest kuni suurte infrastruktuuri objektideni vajavad ehitusaegseks juurdepääsuks ajutisi katteta teid ja tööplatvorme. Paljudel juhtudel vajatakse selliseid teid suhteliselt pikka aega, näiteks karjäärides, kaevandustes, tuuleparkides ja metsatööstuses. Sageli on need vaja ehitada nõrgale ja muutlikule aluspinnasele. See võib kaasa tuua suuri probleeme, kuna antud teed peavad taluma väga suuri koormusi. Nii võib juurdepääsu rajamine kujuneda väga kalliks, keeruliseks ja ajamahukaks. Samas mõjutab see keskkonda, turvalisust ja sõidukite hoolduskulusid.

Tensar TriAx geovõrgu lahendused

Lahenduseks võib olla täitematerjali mehaaniline stabiliseerimine Tensar TriAx geovõrkudega. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et  täitematerjali osakesed lukustuvad võrgu kolmnurksetesse avadesse ning selle tulemusel tekib mehaaniliselt stabiliseeritud kiht. TriAx geovõrgul on peaaegu ühtlane tõmbejäikus 360° ulatuses. Tänu sellele tekib tõhus jäik komposiitkiht, mis toimib suurepäraselt liikluskoormuse all.


Väiksem kihipaksus, pikem kasutusiga

Täitematerjali osakesed lukustuvad geovõrgu kolmnurksetesse avadesse ning tekib mehaaniliselt stabiliseeritud kiht.

Eelised

TriAx geovõrkude kasutamine katteta teede ja raskelt koormatud alade ehitamisel toob kaasa olulisi eeliseid võrreldes stabiliseerimata lahendustega:

  • väiksem kihipaksus - täitematerjali kihipaksust on sageli võimalik vähendada rohkem kui 50%, kaotamata seejuures konstruktsiooni tugevust. See võib tähendada ka seda, et vähem aluspinnast on vaja välja kaevata ning objektilt teisaldada
  • pikem kasutusiga - tänu suuremale kandevõimele ja erinevate vajumite vältimisele on võimalik pikendada tee kasutusiga

  • vähem kvaliteetse ja ümbertöödeldud täitematerjali kasutamine - mehaaniline stabiliseerimine parandab kihi toimimisomadusi, mistõttu on võimalik kasutada vähem kvaliteetseid täitematerjale, näiteks taaskasutatavaid materjale
  • kulude kokkuhoid - väiksem kaevetööde maht ja täitematerjali vajadus ning taaskasutatavate täitematerjalide kasutamise võimalus aitab kokku hoida kulusid ning vähendada ehitusaegset COemissiooni

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud paljudes projektides üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. Oleme välja töötanud võimsa TensarPave™ tarkvara, mis võimaldab projekteerijatel leida optimaalse lahenduse lähtuvalt konkreetse projekti tingimustest. Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Meie aluspinnaste stabiliseerimise töötoad on abiks Tensari tehnoloogia kasutamisel.

Need help?