Down to content

Katendi optimeerimise süsteem

Traditsioonilised katendite projekteerimise meetodid ja teedeehituse tavad esitavad katendi projekteerijatele, ehitajatele ja omanikele üha suuremaid väljakutseid. Teedeehituse eelarved on kasvava surve all, mis tähendab, et väiksema raha eest tuleb saavutada suurem väärtus ja parem toimivus.

On üldteada, et tavapärase katendikonstruktsiooni ehitamine on osutunud problemaatiliseks. Suured nõudmised masinatele, tööjõule ja materjalidele koos pikaajaliste lepinguliste programmidega on koormavad. See võib põhjustada lisaohu ning täiendava aja- ja rahakulu, kuna maanteevõrgustiku liikluskoormus suureneb. Probleemideks on veel mitterahuldavad katendikonstruktsioonid, väiksemad hoolduseelarved ning kasvavad materjalide kulud.

Eelpool toodud probleemid on sundinud projekteerijaid otsima paremaid alternatiive traditsioonilistele strateegiatele, mida nad on tavapäraselt kasutanud oma projektide hindamiseks. Üha rohkem projekteerijaid kasutab Tensar TriAx® geovõrke sisaldavat Tensar Spectra® katendi optimeerimise süsteemi katendi konstruktsiooni ja ehitusprotsessi optimeerimiseks.

Spectra System koosneb Tensar TriAx geovõrkudest ja täitematerjalist, mis koos moodustavad mehaaniliselt stabiliseeritud kihi. Antud mehaaniliselt stabiliseeritud kiht on oluliselt jäigem ja tugevam kui tavapärane sidumata täitematerjali kiht. Mehaaniliselt stabiliseeritud kihi paremad omadused võimaldavad projekteerijatel saavutada kogu konstruktsiooni parema toimivuse. Lisaks kaasnevad sellega väiksemad ehituskulud, väiksem risk, vähem jäätmeid ning pikem kasutusiga.

Tensar Spectra Pavement System

Terve katendi konstruktsiooni toimivuse parandamine

Üha rohkem insenere kasutab Tensar TriAx geovõrke sisaldavat Tensar Spectra katendi optimeerimise süsteemi katendi konstruktsiooni ja ehitusprotsessi optimeerimiseks.

Tensar Spectra® katendi optimeerimise süsteemiga projekteeritud katenditel on:

  • oluliselt pikem kasutusiga tänu mehaaniliselt stabiliseeritud kihi paremale toimimisele 
  • väiksemad ehituskulud tänu katendikihtide optimeerimisele 
  • optimaalsed kulud kogu kasutusea jooksul ning maksimaalne koguväärtus 
  • väiksem täitematerjali ja asfaldi vajadus ning lühem ehitusperiood 

Need help?