Down to content

Lennuväljad

Tensari tehnoloogia pakub keskkonda sobivaid ja ökonoomseid lahendusi lennuväljadele alates stardi- ja ruleerimisradade ehitamisest ning taastamisest kuni tugimüüride ja müra tõkestavate pinnasevallide rajamiseni. Meil on pikaajaline ehituskulude vähendamise ja hooldusvajaduse minimeerimise kogemus.

Nõrk aluspinnas? Tensaril on lahendus

Lennuväljade katendid tuleb mõnikord ehitada väga nõrgale aluspinnasele, mis paneb insenerid keerulisse olukorda. Tensari geovõrgud tugevdavad nõrka aluspinnast ja aitavad vältida vajumeid, moodustades koos täitematerjaliga mehaaniliselt stabiliseeritud kihi. See aitab stardi- ja ruleerimisradadel taluda suuri koormusi. Samuti vähendavad Tensari geovõrgud täitematerjali vajadust, pikendavad katendi kasutusiga ning aitavad säästa nii raha, aega kui ka keskkonda.

Stardi- ja ruleerimisradade taastusremont

Kui stardi- ja ruleerimisradadel esineb peegeldus- või võrkpragusid ning need vajavad taastusremonti, on ideaalseks lahenduseks Tensari asfaltkatete armeerimise tooted, mida saab kasutada enamike katenditüüpide puhul. Tensari asfaldivõrgud takistavad pragude tekkimist. Geokomposiidid aga tugevdavad asfaltkatteid ja takistavad vee läbipääsu. See pikendab veelgi katendi kasutusiga ja vähendab tulevasi hoolduskulusid. Geokomposiidid on kasulikud ka kütuselekete korral, takistades kütuse läbivalgumist.

Tõkete ehitamine

Kui lennuväli asub tihedalt asustatud või keskkonnatundlikul alal, võidakse kasutada järske pinnasevalle visuaalse, reaktiivjoa- või müratõkkena. TensarTech pinnast toestavate süsteemidega on võimalik rajada püsiv tõke, samas saab paljudel juhtudel ära kasutada kohalikke täitematerjale, mis on suureks keskkonnaalaseks eeliseks. Teised Tensari süsteemid pakuvad kaitset pinnase erosiooni eest aladel, mis puutuvad kokku reaktiivjoaga, samuti drenaaži- ja sadeveekanalites.

Vähendage lennuväljade katendi hooldusvajadust ja ehituskulusid

Tensari geovõrgud tugevdavad nõrka aluspinnast ja aitavad vältida vajumeid, moodustades koos täitematerjaliga mehaaniliselt stabiliseeritud kihi. See aitab stardi- ja ruleerimisradadel taluda suuri koormusi.

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari tehnoloogiat on kasutatud lennuväljade ehitamisel ja taastusremondil üle maailma. Teostatud projektidele tuginedes on saadaval lai valik juhtumianalüüse. Meie kogenud inseneride meeskond pakub teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Samuti toimuvad regulaarselt tasuta töötoad.

Need help?