Down to content

Kaubandus ja tööstus

Tensari lahenduste eelised

Väga nõrgale või muutlikule aluspinnasele kattega või katteta teid, platse ning tööplatvorme ehitades toob Tensari geovõrkudega mehaaniliselt stabiliseeritud kihi kasutamine kaasa olulisi eeliseid:

  • katendikihtide paksust on võimalik vähendada kuni 50%, kaotamata seejuures konstruktsiooni tugevust. Vähenevad materjalidele ja kaevetöödele tehtavad kulud, lüheneb ehitusaeg ning kaasneb väiksem COemissioon
  • võimalik on vältida  saastunud pinnase kallist väljakaevamist ja objektilt äravedamist
  • muutlikul aluspinnasel esinevaid vajumeid saab vältida, kasutades mitut kihti geovõrku suhteliselt jäiga taldmiku moodustamiseks
  • kohalike materjalide kasutamine täitena vähendab jäätmete hulka
  • geovõrke saab kasutada objektile parema ligipääsu tagamiseks ning tööplatvormide kandevõime suurendamiseks. Geovõrgud vähendavad täitematerjali vajadust ning suurendavad turvalisust
  • vett läbilaskvate katendite kandevõimet saab suurendada, kasutades aluskihis geovõrguga stabiliseeritud täitematerjali


Tugevad muldkehad

Tensari kogemus aluspinnaste stabiliseerimise vallas hõlmab ka koormust jaotavate plaatide ehitamist vaiade või killustiksammaste peale. Koormust jaotava plaadi kasutamine võimaldab vähendada vaiade või sammaste arvu, kuna neid ei pea nii tihedalt paigaldama. See omakorda vähendab tööde maksumust ja lühendab ehitusaega.

Tensar pakub lahendusi ka tugimüüride ja järskude nõlvade ehitamiseks 

Tugimüüride ja järskude nõlvade ehitamine aitab olemasolevat maad maksimaalselt ära kasutada. Meie TensarTech süsteemid võimaldavad ehitada keskkonnasõbralikke ja nägusaid nõlvasid ning kõrgeid tugimüüre ilma suurte kuludeta.


Tensari tehnoloogia võimaldab lühendada ehitusaega ning maksimeerida maakasutust

Tensari oskusteave aluspinnaste stabiliseerimisel ja muldkehade toestamisel võimaldab lühendada ehitusaega ning maksimeerida maakasutust.

Erosiooni tõkestamine - roheline lahendus

Pinnasnõlvade, sadeveekanalite ja veekogude kallaste erosioonikindlust saab suurendada püsivaid või biolagunevaid erosiooni tõkestavaid tooteid kasutades. Tensar pakub erinevaid usaldusväärseid, säästlikke ja keskkonnasõbralikke tooteid, mis aitavad luua ja säilitada looduslikult rohelist välisilmet.

Need help?