Down to content

Militaarobjektid

Iga sõjalise operatsiooni, eriti aga sellega seonduva ehitamise juures on kiirus ülioluline. Tensari tehnoloogia ühendab praktilised ja efektiivsed lahendused ning kohalikud materjalid, et reageerida kiirelt ükskõik millisele situatsioonile nii lahinguväljal kui baasis.

Alalised rajatised

Tensaril on pikaajalised kogemused nõrkade ja muutlike aluspinnaste stabiliseerimisel. Juba alates 1982. aasta Falklandi konfliktist on meie geovõrke kasutatud militaarobjektide rajamiseks. Seda suuresti põhjusel, et Tensari tehnoloogia võimaldab lühendada ehitusaega ning kasutada maksimaalselt ära kohalikke materjale. Tensari geovõrkude abil on ehitatud uusi stardi- ja ruleerimisradasid, reaktiivjoa- ja müratõkkeid, rajatud juurdepääsuteid ja palju muud. Samuti on armeeritud asfaltkatteid, et pikendada olemasolevate rajatiste kasutusiga. Oleme välja andnud ka ühe TensarPave projekteerimistarkvara versiooni, mis on mõeldud just spetsiaalselt militaarobjektide projekteerimiseks.

Kiire ehitamine

Tensari innovatiivsed geovõrgud võivad lühendada ehitusaega mitmel erineval viisil:

  • geovõrkude kasutamine võimaldab vähendada täitematerjali kihipaksust ilma tugevust kaotamata. Väheneb ka kaevetööde vajadus
  • geovõrke saab kasutada parema juurdepääsu tagamiseks ning tööplatvormide kandevõime suurendamiseks. Seeläbi suureneb turvalisus ning lüheneb ehitusaeg
  • geovõrkude kasutamine aitab vältida erinevaid vajumeid ning katta nõrku kohti. Seeläbi tagatakse kindel pind kõikjal kus vaja
  • geovõrkude abil ehitatakse stabiilsed muldkehad kiirelt ja lihtsalt
  • geovõrgud võimaldavad kasutada kohalikke materjale täitena, minimeerides seeläbi objektile transporditava materjali vajadust ning lühendades ehitusaega

Tensari lahendused on abiks juurdepääsuteede, lennuväljade ja muude objektide rajamisel

Tensaril on pikaajalised kogemused nõrkade ja muutlike aluspinnaste stabiliseerimisel.

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensar innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud paljudes militaar- ja tsiviilprojektides üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse. Meie kogenud inseneride meeskond pakub teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Spetsiifilised teenused on saadaval lepingust lähtuvalt.

Need help?