Down to content

Raudteed

Tensari lahendused raudteealuste kihtide uuendamiseks ja hooldamiseks

Tensari geovõrgud on heaks kiitnud Suurbritannia riikliku raudteevõrgu hoolduse eest vastutav asutus Network Rail ning mitmed teised riiklikud ametkonnad üle maailma. Meie geovõrke on viimase 30 aasta jooksul väga põhjalikult uuritud. Tulemused on näidanud, et need võimaldavad:

  • säilitada kauem raudtee tasasust (ligikaudu kolm korda)
  • vähendada ballastikihi vajumeid
  • vähendada liiklusest tulenevat ballastkillustiku peenenemist
  • pikendada hooldustsüklit
  • stabiliseerida ballastikihti enam kui 20 aastat

Kulude ja aja kokkuhoid uute raudteede ehitamisel

Kui uute raudteerööbaste ehitamisel nõrgale aluspinnasele kasutatakse ballastikihi aluskihis ja selle ümber Tensari geovõrke, on võimalik oluliselt vähendada kihipaksusi, kaotamata seejuures kandevõimet. Tänu sellele on võimalik kokku hoida nii aega kui kulusid.

Tensari lahendused raudtee muldkehade ehitamiseks

Kui muldkehad tuleb ehitada kehvale pinnasele, siis võib parema stabiilsuse saavutamiseks ja erinevate vajumite vältimiseks kasutada TensarTech kärgstruktuuriga madratssüsteemi. Kui vajumid ei ole lubatud või ei ole nende jaoks piisavalt aega, siis on lahenduseks meie koormust jaotav plaat üle vaiade või killustiksammaste. Tegemist on lihtsate alternatiividega kallitele raudbetoonist plaatidele ja vundamenditaladele.

Hoidke Tensari tehnoloogia abil kokku ehitus-, taastusremondi- ja hoolduskulusid

Tensar pakub raudteedele kiireid, ökonoomseid ja kindlaid lahendusi. Meie geovõrgud stabiliseerivad mehaaniliselt raudtee ballastikihi, vähendades hooldusvajadust, või ballastikihi aluskihi, tugevdades raudtee alust.

Tensari tugimüüride ja nõlvade lahendused

Paljud uued raudteeprojektid hõlmavad sildade kaldasammaste, tiibmüüride, raudteejaamade tugimüüride ning järskude nõlvade ehitamist. Tensaril on suured kogemused ka selles vallas. Meie valikus on suur hulk tõestatud toimivusega nägusaid süsteeme antud rajatiste ehitamiseks.

Need help?