Down to content

Teed

Tensari geovõrgud on kindel lahendus aluspinnase probleemide korral, ükskõik kas ehitatakse suuri maanteid või väiksemaid sisse-ja väljasõiduteid. Meie geovõrkude kasutamine pikendab katendi kasutusiga, vähendab tee remondivajadust ning aitab kokku hoida nii ehitus- kui hilisemaid hoolduskulusid. Lisaks pakume lahendusi sildade kaldasammaste, tugimüüride ja muldkehade ehitamiseks.

Stabliilne alus teedele

Teede ehitamine nõrgale ja muutlikule aluspinnasele võib kaasa tuua mitmeid probleeme. Kuid Tensari geovõrkudega mehaaniliselt stabiliseeritud kihi kasutamine võimaldab oluliselt kokku hoida aega ja raha ning säästa keskkonda.

  • täitematerjali kihipaksust on võimalik vähendada kuni 50%, kaotamata seejuures konstruktsiooni tugevust. See võimaldab kokku hoida nii materjali kui ka kaevetööde maksumuselt, lühendada ehitusaega ning vähendada ehitamisega kaasnevat CO2 emissiooni
  • mitu kihti Tensar TriAx geovõrku täitematerjali kihis moodustavad suhteliselt jäiga taldmiku, mis võimaldab muutlikul pinnasel erinevaid vajumeid vältida
  • geovõrkude kasutamine aitab parandada juurdepääsu objektile ning suurendada tööplatvormide kandevõimet. Seeläbi suureneb turvalisus ning lüheneb ehitusaeg

Väiksem hooldusvajadus

Mehaaniliselt stabiliseeritud kihi kasutamine võimaldab pikendada tee kasutusiga kolme- või isegi enamakordselt ning vähendada pikaajalisi hoolduskulusid. On kalkuleeritud, et tee taastusremondi kulude vähenemine annab elastsete katendite iga-aastaste hoolduskulude arvelt kokkuhoidu rohkem kui 50%. Tensari asfaltkatete armeerimise tooted on välja töötatud katendi probleemide (näiteks peegeldus- ja võrkpraod) lahendamiseks.

Tensar pakub lahendusi ka tugimüüride ja muldkehade ehitamiseks

Paljud tee-ehitusprojektid hõlmavad tugimüüride, nõlvade muldkehade, sildade kaldasammaste ning teiste rajatiste ehitamist. Tensaril on suured kogemused ka antud vallas. Pakume erinevaid süsteeme müüride ja muldkehade ehitamiseks, samuti erosiooni tõkestavaid tooteid.

Väiksemad kulud, lühem ehitusaeg ning suuremad eelised kogu kasutusea vältel

Tensari geovõrgud on kindel lahendus aluspinnase probleemide korral, ükskõik kas ehitatakse suuri maanteid või väiksemaid sisse-ja väljasõiduteid. Meie geovõrkude kasutamine pikendab katendi kasutusiga, vähendab tee remondivajadust ning aitab kokku hoida nii ehitus- kui hilisemaid hoolduskulusid.

Stabliilne alus teedele

Kui muldkehad tuleb ehitada kehvale pinnasele, siis võib vajaliku stabiilsuse saavutamiseks kasutada Tensar Basetex geotekstiili. Alternatiivseks lahenduseks on TensarTech Stratum süsteem, mis tagab stabiilsuse ja aitab vältida erinevaid vajumeid. Kui vajumid ei ole lubatud või ei ole nende jaoks piisavalt aega, siis on lahenduseks meie koormust jaotav plaat üle vaiade või killustiksammaste. Tegemist on lihtsate alternatiividega kallitele raudbetoonist plaatidele ja vundamenditaladele.

Need help?