Down to content

Jäätmete ladustamine ja prügilad

Mudaaukude ja prügilate katmine

Mudaaugud ja prügimäed on pikka aega inseneridele ja omanikele probleeme valmistanud. Need tuleb muuta turvaliseks, järgides samal ajal kehtivaid keskkonnanõudeid. Mudaaukude ja prügimägede katmisel ei ole probleemiks vaid objektile juurdepääs, vaid vajatakse ka keskkonda säästvaid pikaajalisi lahendusi. Samal ajal tuleb arvestada rahaliste piirangutega. Tensari tehnoloogia pakub lahenduse.

Tensari suured kogemused aluspinnaste stabiliseerimisel on kasuks ka prügilate ehitamisel. Meie geovõrkude abil on võimalik mudaauke ja prügimägesid turvaliselt katta.

  • Geovõrke on kasutatud väga nõrkade aluspinnaste korral ning need võivad olla ainsaks praktiliseks lahenduseks esialgse juurdepääsu loomiseks
  • Tensari geovõrgud ja geokomposiidid aitavad täitematerjali turvaliselt paigaldada ning tihendada
  • Geovõrgu ja täitematerjali koostoimel tekib mehaaniliselt stabiliseeritud kiht. Seeläbi suureneb kandevõime, mis võimaldab varem kasutamata alad kasutusele võtta 

Prügilate vooderdise tugevdamine ja toestamine

Kaasaegsetel prügilatel peab olema nii kindel alumine kui ka ülemine vooderdis. Vooderdised on vajalikud nõrgvee ja gaaside kinnipidamiseks, samuti vihma ja sulavee sissetungimise vähendamiseks. Madala läbilaskvusega kihid - savivahekihid, geomembraanid või nende komposiidid - ei toimi efektiivselt suuremate pikenemiste juures. Tensari ühesuunalisi geovõrke kasutatakse sellise vooderdise tugevdamiseks, et vähendada tõmbepingeid.

Tensari tehnoloogia: võimatuna tunduva võimalikuks muutmine

Välja on töötatud armeeritud pinnase süsteemid, mis ehitatakse karjääri seina vastu. Nii luuakse vooderdise jaoks sile profiil ning maksimeeritakse tühimike ruumi.

Kasutusalad:

  • prügilate kattekihi stabiliseerimine, et takistada nõlvade lihkumisi, mis võivad olla tingitud erinevatest jõududest ning kattematerjali omakaalust
  • prügilate mahutavuse suurendamine, mis seisneb uue prügila rajamises vana prügila peale. Uue ja vana prügikihi vahele ehitatav geovõrkudest "vooderdis" peab vastu pidama erinevatele vajumitele, mis on põhjustatud vana prügi lagunemisest

  • prügilate vooderdise toestamine on vajalik juhtudel, kui aluspind on ebaühtlase profiiliga. Näiteks ehitatakse prügilad sageli endistesse karjääridessse, millel on järsud servad. Lahenduseks on armeeritud pinnase süsteemid, mis ehitatakse karjääri seina vastu. Nii luuakse vooderdise jaoks sile profiil ning maksimeeritakse tühimike ruumi


Need help?