Down to content
  • Tensar TriAx Estonia

Tensar TriAx® geovõrgu paigaldamine väga pehmele ülemärgunud pinnasele

PROBLEEM

Nõrk pinnas ja allikad pikendatava lennuraja all,
CBR – 1 ... 3%. Projekteeritud drenaažisüsteem oli kõrgem kui alumine katendikiht. Survelise iseloomuga pinnasevesi tungis maapinnale „allikatena“ ka kõige kuivemal suveperioodil. Oli oht, et pärast katendikihtide ehitamist pinnasevesi tõuseb ning katendi alumine kiht jääb vee alla.

LAHENDUS

Kahe TriAx geovõrgu kihiga tugevdatud täitematerjalist madrats.

PROJEKTI KIRJELDUS

Tartu lennujaam on suuruselt teine lennujaam Eestis. Suuremate lennukite vastuvõtmiseks tuli olemasolevat lennurada pikendada. Rekonstrueerimise käigus pikendati lennurada 420 m võrra.

Oli ette teada, et aluspinnas on nõrk, kuid ehitamise käigus selgus, et olukord on veelgi hullem. Muldkeha aluskiht kaevati välja ning selgus, et see on liiga nõrk ja märg tugeva lennuraja muldkeha ehitamiseks. Võis tekkida probleem, et laienduse alla jäävad allikad ujutavad muldkeha kihid üle ning seetõttu väheneb kandevõime. Tensari madratsi ehitamine aitas saavutada kaht eesmärki: loodi drenaažikiht, mis hoiab ära vee läbipääsu ülemistest kihtidest ning samas jäik taldmik muutlikule ja pehmele aluspinnasele. Pärast aluse ehitamise lõpetamist mõõdeti kandevõimet ning tulemused vastasid soovitule.

Kahjuks ei kasutatud Tensari madratsit kogu pikenduse ulatuses. Ülejäänud alal oli probleeme vajaliku kandevõime saavutamisega.

EELISED KLIENDI JAOKS

Lühike ehitusaeg ja tugev jäik madrats katendi all.