Down to content

TensarPave projekteerimistarkvara võimaldab lihtsalt katendeid arvutada. Lahendites kasutatakse sidumata kihtide stabiliseerimiseks Tensari geovõrke, mis võimaldavad tänu väiksemale kihipaksusele kulusid kokku hoida.

TensarSoil projekteerimistarkvara võimaldab projekteerida armeeritud pinnasega tugimüüre ja nõlvasid.

Tensari projekteerimistarkvara kasutades on võimalik oluliselt kokku hoida aega, kuna projektlahenduse saab luua ettevõttesiseselt. Tensari projekteerimistoe ja tehnilise toe meeskonnad on teile oma nõuannetega toeks ning vajadusel pakuvad ka projektlahenduse kontrollimise teenust.

TensarPave ja TensarSoil programmide koopiad on kättesaadavad ka projekteerijatele, kes osalevad meie töötoas või seminaril.

Kui te soovite koopiat Tensari projekteerimistarkvarast, siis palun helistage meile numbri +46 70 207 28 90. Kui vaja, siis viime teie juures kohapeal läbi ka vastava koolituse.