Down to content

Tensar AR-GN asfaldivõrk

Asfaltkatteid remontides on ülitähtis leida moodus, kuidas takistada pragude ja roobaste tekkimist. Lahenduseks on Tensar AR-GN asfaltkatete armeerimise võrk, mis pikendab ühtlasi katendi kasutusiga.

AR-GN on komposiitmaterjal, mis koosneb jäigast polüpropüleenist geovõrgust ja geotekstiilist, mis on omavahel kokku sulatatud. Geovõrgul on väga suur dimensionaalne stabiilsus, tugevad sõlmed ning kõrge ribiprofiil. Geotekstiil muudab paigaldamise lihtsamaks ning toimib pingeid jaotava membraanina. Kui geotektstiil on pärast paigaldamist bituumeniga läbi imbunud, toimib ta pikaajalise veetõkkena. Uus asfaltkiht lukustub mehaaniliselt geovõrgu avadesse, mistõttu tekib tugev armeering. Tänu geovõrgu suurele jäikusele väga madala deformatsiooni juures ning lukustusmehhanismile aitab AR-GN väga hästi takistada pragude teket, eriti võrkpragude teket. Kuna AR-GN võrk parandab uue asfaldi toimivust, siis on potentsiaalselt võimalik vähendada ülekatte paksust kuni 30% võrreldes armeerimata asfaltkatetega.

Kui AR-GN võrk paigaldada katendi pealispinnale lähemale, siis võib see takistada ka roobaste tekkimist. Roobaste tekkepõhjuseks võivad olla madala jäikusega segud, kõrge ümbritsev temperatuur ja aeglased rasked rattakoormused. Et efektiivselt toimida, tuleb AR-GN võrgu peale laotada minimaalselt 70 mm paksune asfaldikiht (tihendatult). Seetõttu paigaldatakse AR-GN asfaldivõrk tavaliselt asfaldi aluskihi alla. Videot AR-GN paigaldamisest näeb siin.

Tensar AR-GN asfaldivõrk

Kuna AR-GN võrk parandab uue asfaldi toimivust, siis on potentsiaalselt võimalik vähendada ülekatte paksust kuni 30% võrreldes armeerimata asfaltkatetega.

Tensar AR-GN asfaldivõrk

  • Pikendab katendi kasutusiga
  • Takistab hästi võrkpragude teket
  • Sobib ideaalselt linnateede ülekatete ehitamiseks juhtudel, kui aluspinnastel on madal jäikus või kus on külmakergetest tingitud kandevõimekaotuse oht
  • Takistab hästi peegelduspragude teket
  • Pikaajaline kulude kokkuhoid võrreldes traditsiooniliste meetoditega
  • Potentsiaalselt kuni 35% õhem ülekatte paksus
  • Takistab roobaste tekkimist

Need help?