Down to content

Tensar Basetex geotekstiil

Kui muldkeha tuleb ehitada nõrgale pinnasele või pinnasele, kus võivad olla maa-alused tühimikud, mis kipuvad vajuma, siis on vaja tugevat armeeringut. Tensar Basetex on ülitugev geotekstiil, mille eesmärk on pakkuda sellistes tingimustes vajalikku stabiilsust. Basetexi võib paigaldada nii ühe- kui mitmekihilisena vastavalt projektile.

Basetexi toodetakse  vahelepaneku kudumismeetodil. See võimaldab kandekiul sirgena püsida. Nii saavutavad kiud kohe maksimaalse tõmbetugevuse, ilma kootud kiule omase esialgse venimiseta. Basetexi kandekiud on 100% kõrgsitkest polüestrist, mis tagab väga hea roomekindluse ja suure tõmbetugevuse.

Sügaval asetsevate nihkepindade korral suurendab õigesti paigaldatud Basetex muldkeha stabiilsust ning seega saab seda kasutada etapiviisilise ehitamise vähendamiseks või vältimiseks. See võimaldab kinni pidada projekti tähtaegadest ja eelarvest. Juhul kui projektis ei ole lubatud olulisi vajumeid, võib olla vajalik ehitada muldkeha vaiadele. Sellisel juhul saab Basetexi kasutada tõmbele töötava membraanina koormust jaotava plaadi moodustamiseks, mis võimaldab kanda muldkeha koormused vaiapeadele. See meetod on kiirem ja odavam kui raudbetoonist plaadi ehitamine. Potentsiaalsete tühimikega aladel, nagu näiteks kaevandusalad, võimaldab Basetexi kasutamine saada varakult ja turvaliselt teavet tühimike tekkimise kohta.

Kindel ja tugev muldkehade aluskihtide armeering

Sügaval asetsevate nihkepindade korral suurendab õigesti paigaldatud Basetex muldkeha stabiilsust ning seega saab seda kasutada etapiviisilise ehitamise vähendamiseks või vältimiseks. 

Tensar Basetex geotekstiil

Basetex on välja töötatud Tensari pikaajalisele aluspinnaste stabiliseerimise kogemusele tuginedes. Meie kogenud inseneride meeskond pakub teile täielikku projekteerimisteenust aluste armeerimise terviklahenduse väljatöötamiseks.

Need help?