Down to content

Tensar TriAx® TX-G geokomposiidid

Tensar töötas välja kolmnurkse struktuuriga revolutsioonilse TriAx geovõrgu, mis toimib veel paremini kui Tensari kahesuunalised geovõrgud. Kuid lisaks sellele oli vajadus geokomposiidi järele, millel oleksid geovõrgu stabiliseerimisomadused ning geotekstiili eraldamisfunktsioon. Sellist geokomposiiti vajatakse kõrge põhjavee ja kapillaartõusu tingimustes ning juhtudel, kui kasutatakse vähem kvaliteetset täitematerjali. Geokomposiidid paigaldakse nii, et geovõrgu pool jääb üles. Nii saab võrk toimida koostöös täitematerjaliga.

Tensar TriAx TX-G geokomposiidid koosnevad TriAx geovõrgust ja mittekootud geotekstiilist, mis on omavahel kokku sulatatud. Tänu geokomposiidi kasutamisele paraneb muldkeha filtreerimine ja pinnasekihtide eraldamine. Aluspinnase osakeste liikumine täitematerjali kihti (mis võiks negatiivselt mõjutada toimimist) on takistatud. Vaadake animatsiooni ja videosid TriAx geovõrgust siin.

Tensar TriAx® TX-G

TriAx TX-G geovõrkudega käib kaasas erakordne tehniline tugi meie kogenud inseneride meeskonna poolt. Ainulaadse TensarPave tarkvara abil pakume teile nii lihtsat projektlahendust kui ka sertifitseeritud detailset projekti ja tarnimist.

Võrreldes traditsiooniliste meetoditega pakuvad Tensar TriAx TX-G geokomposiidid:

  • suurepärast toimivust veerikastel pinnastel
  • täiendavat eraldamist, kui kasutatakse katkeva terakoostisega täitematerjali
  • kuni 50% väiksemat täitematerjali kihipaksust
  • väiksemat kaevetööde mahtu
  • erinevate vajumite vältimist
  • suuremat kandevõimet
  • terviklikku projekteerimisteenust 
  • lihtsamat ja turvalisemat lahendust geotekstiili paigaldamiseks väga nõrgale aluspinnasele

Need help?