Down to content

Spectra® katendi optimeerimise süsteem

Spectra® katendi optimeerimise süsteemi näol on tegemist tervikliku lahendusega katendi toimivuse optimeerimiseks. Süsteem kasutab ära mitmeid Tensar TriAx® geovõrgu ja täitematerjali koostoimel tekkiva mehaaniliselt stabiliseeritud kihi eeliseid, võimaldades ehitada jäigema ja tugevama katendi.

Spectra süsteem on rohkemat kui vaid mehaaniliselt stabiliseeritud kiht. See sisaldab kõiki Tensari ekspertnõuandeid, kogemusi, projekteerimise tööriistu ning tugiteenuseid. Tegemist on tervikliku lahendusega katendite projekteerijatele ja ehitajatele.

Spectra katendi optimeerimise süsteemi kasutamine aitab vähendada katendi ehituskulusid tänu katendikihtide optimeerimisele. Uuringud on näidanud, et Spectra süsteemi kasutamine vähendab asfaldikihi paksust tavaliselt 15-30% võrra ning täitematerjali kihi paksust 25-50% võrra. 

Lisaks sellele näitavad kasutusea kuluanalüüsid, et Spectra katendi optimeerimise süsteem võib pikendada katendi kasutusiga kuni viis korda võrreldes sama paksu stabiliseerimata katendiga. Kulude kokkuhoid saavutatakse tänu väiksemale hooldusvajadusele ja pikematele taastusremondi vahemikele.

Paremad teed madalamate ehitus- ja hoolduskuludega

Spectra katendi optimeerimise süsteemi on võimalik kasutada nii väikese koormusega maapiirkonna teede ja parklate kui suurte koormustega maanteede ja raskelt koormatud alade katendite ehitamiseks.

Spectra katendi optimeerimise süsteem parandab maantee ehitusprojektide ökonoomsust ja toimivust:

  • vähendades masinate, tööjõu ja materjalide vajadust
  • lihtsustades ja lühendades ehitamist, kuna väheneb kaevetööde maht, objektilt on vaja teisaldada vähem väljakaevatud pinnast ning uut täitematerjali vajatakse vähem
  • vähendades katendikihtide, sealhulgas sidumata täitematerjali kihtide ja seotud asfaldikihtide paksust
  • suurendades töökindlust ja vastupidavust
  • vähendades hooldusvajadust kogu pika kasutusea vältel
  • suurendades kasutusea lõpu jääkväärtust
  • vähendades ehituskulusid ning hoolduskulusid kogu kasutusea jooksul

Need help?