Down to content

Erosiooni tõkestamine - ülevaade

Igal objektil on kindlad parameetrid, sealhulgas pinnavorm, pinnase omadused ja kliimatingimused, millest sõltub pinnase võimaliku erosiooni kiirus ja laad.

Tensar arendab, toodab ja turustab terviklikku sarja väga kvaliteetseid erosiooni ja setete voolamist tõkestavaid tooteid, et vastata pea iga projekti spetsiifilistele vajadustele ja nõudmistele.

Erosiooni tõkestamine

Alates keskkonnaalaselt kõige tundlikumatest märgaladest kuni kõige ekstreemsemate kiire vooluga kanaliteni, lühiajalisest erosioonikaitsest kuni püsiva kamara tugevdamiseni (ning kõik sinna vahele jäävad situatsioonid ja projektid) - Tensari erosiooni tõkestavate toodete volitatud edasimüüjatel on vajalikud teadmised ja kogemused, et aidata välja töötada just teie projekti nõudmistele vastav lahendus.

Tensar pakub mitmekülgseid ja ökonoomseid tõestatud toimivusega lahendusi erosiooni tõkestamiseks erinevates olukordades:

Need help?