Down to content

Prügilate ehitamine

Tensari lahenduste eelised

Tensari ühesuunalised ja TriAx geovõrgud pakuvad prügilate ehitamisel väga mitmekülgseid lahendusi. Neid kasutatakse:

  • vooderdusmaterjalide (sh geomembraanide, savivahekihtide ja komposiitkihtide) tugevdamiseks, et vältida kahjustusi
  • olemasoleva maakasutuse maksimeerimiseks
  • erinevate deformatsioonide ja vajumite vältimiseks
  • nõlvade ja pinnase kattekihi äravajumise tõkestamiseks
  • olemasoleva prügila katmiseks, et võimaldada täiendava prügi ladustamist senise ladustamisplatsi peale
  • ökonoomsete ja väikese hooldusvajadusega mehaaniliselt stabiliseeritud juurdepääsuteede rajamiseks

Tensari innovaatiline tehnoloogia prügilate ehitamiseks

Kaasaegsed prügilad peavad olema turvaliselt ehitatud, kasutades keskkonda säästvaid ja kauakestvaid lahendusi.

Peamised kasutusalad prügilate ehitamisel

Tensari innovatiivseid lahendusi kasutatakse prügilate ehitamisel mitmel erineval otstarbel:

  • prügilate kattekihi stabiliseerimiseks, et takistada nõlvade lihkumisi, mis võivad olla tingitud erinevatest jõududest ning kattematerjali omakaalust.
  • prügilate mahutavuse suurendamiseks, mis seisneb uue prügila rajamises vana prügila peale. Uue ja vana prügikihi vahele ehitatav geovõrkudest "vooderdis" peab vastu pidama erinevatele vajumitele, mis on põhjustatud vana prügi lagunemisest.

  • prügilate vooderdise toestamiseks - vajalik juhtudel, kui aluspind on järsu ebaühtlase profiiliga, nagu näiteks endistes karjäärides. Geovõrkude kasutamine loob vooderdise jaoks sileda pinna. Järsemate nõlvade ehitamiseks on võimalik kasutada armeeringut.

Need help?