Down to content

Prügilate vooderdise toestamine

Tensari geovõrgu lahendus

Tensari geovõrke saab kasutada järskude armeeritud pinnasnõlvade ehitamiseks vastu karjääri esikülge. Antud nõlvad on tihti 3-4 m kõrgused ning kasvavad vastavalt prügila täitumisele. Selliseid nõlvu võib ehitada ka prügila sisse, et prügi paigaldamist paremini korraldada. Nõlva esikülje materjali ja kaldenurka saab valida vastavalt vajadusele.

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud paljudes projektides üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikat- sioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Lisaks toimuvad regulaarselt tasuta töötoad üle maailma. Spetsiifilised teenused on saadaval lepingust lähtuvalt.

Kasutage ära Tensari tehnoloogiat

Tihti rajatakse prügilad suletud karjääridesse. Selleks, et maksimeerida olemasoleva maa kasutust, jäetakse karjääri servad ja kivised küljed väga järsud.  Gaaside ja nõrgvee kogumiseks peavad prügilad olema korralikult vooderdatud. See võimaldab ära hoida kahjustusi ning vooderdise purunemist. Vooderdis tuleb paigaldada siledale, kindlale pinnale.

Tensari lahenduste eelised

Tensari geovõrkude kasutamine toob kaasa mitmeid eeliseid:

  • geovõrgud aitavad vältida vooderdise purunemist - geovõrgud moodustavad kindla, sileda aluse vooderdisele. See aitab vältida vooderdises tõmbepinget, mis on peamine lekke tekkimise põhjus
  • geovõrgud aitavad vähendada keskkonnaalaseid riske - hästi paigaldatud vooderdis tagab pikaajalise kaitse ning hoiab ära potentsiaalsed keskkonnakahjud

Need help?