Down to content

Tööplatvormid rammimisseadmetele, kraanadele ja koormatud aladele

Ehitusobjektil kraanasid, rammimisseadmeid ja muud raskekaalulist tehnikat kasutades on väga oluline turvalisus, eriti kui töid tehakse pehmetel ja muutlikel pinnastel. Vaja on kindlat tööplatvormi. Tensar TriAx geovõrkude abil saab ehitada turvalised suuri koormusi taluvad alad. Samal ajal on võimalik kokku hoida ka kulusid, kuna väheneb täitematerjali vajadus.

Tensari geovõrgu lahendused

Tensar TriAx geovõrgul on peaaegu ühtlane tõmbejäikus 360° ulatuses, jäigad sõlmed ja efektiivne ribi profiil. Tänu sellele lukustuvad täitematerjali osakesed efektiivsemalt võrgu avadesse, moodustades koos geovõrguga mehaaniliselt stabiliseeritud kihi. Mehaaniliselt stabiliseeritud kihi kasutamine suurendab kandevõimet ning parandab koormusjaotusvõimet.

 

Ükskõik milline on teie projekt, Tensar saab kindlasti aidata

Tensari innovatiivset tehnoloogiat on kasutatud paljudes projektides üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval lai valik juhtumianalüüse ja brošüüre. Samuti pakume teile tehnilist tuge, mis hõlmab ekspertnõuandeid, spetsifikatsioone, jooniseid, sertifitseeritud projekte ning abi eelarve koostamisel. Lisaks toimuvad regulaarselt projekteerimise tasuta töötoad üle maailma.

Suurem kandevõime ja turvalisus

Tensar TriAx® geovõrkude abil saab ehitada turvalised suuri koormusi taluvad alad. Samal ajal on võimalik kokku hoida ka kulusid, kuna väheneb täitematerjali vajadus.

Eelised

TriAx geovõrkude kasutamine tööplatvormide ja raskelt koormatud alade ehitamisel toob kaasa olulisi eeliseid võrreldes stabiliseerimata lahendustega:

  • suurem kandevõime - mehaaniliselt stabiliseeritud kiht jaotab koormused laiemale alale. Tänu sellele suureneb ala kandevõime ning tekib turvalisem ja kindlam alus raskekaalulistele seadmetele
  • väiksem kihipaksus - täitematerjali kihipaksust on võimalik vähendada rohkem kui 50%, kaotamata seejuures konstruktsiooni tugevust. See võib tähendada ka seda, et vähem aluspinnast on vaja välja kaevata ning objektilt teisaldada

  • vähem kvaliteetse ja ümbertöödeldud täitematerjali kasutamine - mehaaniline stabiliseerimine parandab kihi toimimisomadusi, mistõttu on võimalik kasutada vähem kvaliteetseid täitematerjale, näiteks taaskasutatavaid materjale
  • kulude kokkuhoid - väiksem kaevetööde maht ning taaskasutatavate täitematerjalide kasutamine võimaldab kokku hoida kulusid ning vähendada ehitusaegset CO2 emissiooni

Need help?