Down to content

Nafta ja gaasi puurimine

Energiatööstusettevõtted otsivad üha uusi nafta- ja gaasimaardlaid. Nii asuvad maismaal olevad puuraugud sageli raskesti ligipääsetavates ning karmi kliimaga kohtades. Pehmele ja muutlikule pinnasele ehitatavate juurdepääsuteede, puurimisplatvormide ning raskelt koormatud tööplatvormide stabiliseerimine on ülioluline. Tensari geovõrgud pakuvad lahenduse.

  • Tänu väiksemale kaevetööde mahule ning suhteliselt lihtsale paigaldusele on võimalik kokku hoida kulusid ning lühendada ehitusaega
  • Tensari geovõrgud toimivad ka väga külmades tingimustes ning võivad suurendada jääteede kandevõimet kuni 60%
  • Kui juurdepääsuteeks on raudtee, siis võimaldab Tensari geovõrkude kasutamine suurendada raudtee aluskihi kandevõimet, eriti pehmetel aluspinnastel
  • Vajadusel pakub Tensar täielikult kindlustatud lahendusi erinevates keeltes koos meie välismaiste kontorite ning kohaliku personali toetusega
  • TensarTech süsteeme saab kasutada ökonoomsete ajutiste ja püsivate konstruktsioonide ehitamiseks objektil, kasutades kohapealseid täitematerjale

Nafta ja gaasi puurimine

Tänu väiksemale kaevetööde mahule ning suhteliselt lihtsale paigaldusele on võimalik kokku hoida kulusid ning lühendada ehitusaega.

Need help?