Down to content

Tuulepargid

Maismaal asuvad tuulepargid rajatakse väga sageli kaugetesse kõrvalistesse keskkonnatundlikesse kohtadesse. Selliste tuuleparkide juurdepääsuteed ja kraanaplatvormid tuleb tihti ehitada kehvale pinnasele. Meres paiknevad tuulepargid vajavad aga ladustamis- ja montaažiplatse maismaal. Sageli ehitatakse need pehmele suudmeala liivsavile.

Tuulepargid

Pehmete pinnasetingimuste korral võimaldab Tensar TriAx geovõrkude kasutamine lühendada ehitusaega, vähendada täitematerjali vajadust ning kokku hoida kulusid.

Tensari geovõrgud on ideaalne lahendus teede, tööplatvormide ja platside stabiliseerimiseks. Ühtlasi vähendavad need ehitamisega kaasnevat kahjulikku mõju keskkonnale.

  • Raskelt koormatud alade, eriti kraanaplatvormide puhul on mehaaniliselt stabiliseeritud kihi koormusjaotusvõime üliolulise tähtsusega
  • Pehmete pinnasetingimuste korral võimaldab Tensar TriAx geovõrkude kasutamine lühendada ehitusaega, vähendada täitematerjali vajadust ning kokku hoida kulusid
  • Tänu väiksemale kaevetööde mahule ja seeläbi vähenevale sõidukite liiklusele on võimalik vähendada ehitusaegset CO2 emissiooni kuni 50%
  • Merel paiknevate tuuleparkide ladustamis- ja montaažiplatsid tuleb sageli ehitada nõrgale pinnasele. Tensar TriAx geovõrkude kasutamine võimaldab vähendada täitematerjali kihipaksust ning suurendada kandevõimet. Seeläbi suureneb ka turvalisus
  • Kui vajatakse ajutisi või püsivaid pinnast toestavaid konstruktsioone, siis on lahenduseks TensarTech kiirelt ja ökonoomselt ehitatavad müürisüsteemid

Need help?