Down to content

Kuidas vaid 250 g/m2 kaaluv geovõrk suudab toestada 25 tonni kaaluvat veoautot?

See on võimalik tänu täitematerjali kihi paremale toimimisele - tänu mehaanilisele stabiliseerimisele.

Rattakoormused tekitavad pinge, mis kiirgab kontaktpunktist väljapoole. Kolmnurksete avade ja kuusnurkse struktuuriga TriAx geovõrk on projekteeritud sellistele radiaalsetele pingetele vastu pidama.

TriAx geovõrguga mehaaniliselt stabiliseeritud täitematerjali kihi kasutamine võimaldab olulist kulude kokkuhoidu.

Vaadake allolevat videot, et näha, kuidas TriAx geovõrk toimib:

Tensar TriAx geovõrgud

U.S. Army Corps of Engineers selgitas välja ja defineeris 2003. aastal põhilised geovõrgu armeeringu kasutusalad kattega ja katteta konstruktsioonides. Nendeks on mehaaniline aluspinnase stabiliseerimine ja aluste armeerimine. Oma insenertehnilises kirjas viitasid nad kolmele põhilisele mehhanismile, mis on olulised geovõrgu armeeringu ja katendi materjalide koostoime seisukohalt: külgmise liikumise tõkestamine, suurem kandevõime ja tõmbele töötava membraani efekt. Allolevad videod illustreerivad Tensar TriAx geovõrgu kasutamise abil kolmest antud mehhanismist kahte.

Tensar TriAx geovõrgud - liivakasti demonstratsioon

Nõrga aluspinnase tingimused on loodud pehme porolooni abil, et demonstreerida Tensar TriAx geovõrgu kasutamisega kaasnevat suuremat kandevõimet. Pange tähele, kuidas stabiliseerimata tingimustes ei ole katses osaleja jalast tulenev koormus toestatud. Samas on TriAx geovõrguga stabiliseeritud tingimustes koormus täielikult jaotatud ning moodustub tugev komposiit liivast ja geovõrgust.

Tensar TriAx geovõrgud - kivikasti demonstratsioon

Kui katendi või ligipääsutee muldkeha aluskihi toestus on piisav, siis pakuvad õigesti projekteeritud geovõrgud ainulaadse külgmise liikumise tõkestamise mehhanismi. See leevendab kattega ja katteta teede sidumata täitematerjali vertikaalseid ja horisontaalseid liikumisi. Kivikasti demonstratsioonis on kasutatud täitematerjali ja avatavate külgedega kasti, et näidata TriAx geovõrgu lukustusmehhanismi eeliseid.

Tensar TriAx geovõrgud - tennisepallide demonstratsioon

Hästi projekteeritud geovõrgu puhul on väga oluline täitematerjali osakeste korralik lukustumine võrgu avadesse. Antud demonstratsioonis on kasutatud kolmnurkset raami ja tennisepalle, et näidata, kui olulised on ribi kõrge profiil ja kolmnurksed avad, et optimeerida nii sidumata materjali lukustumist kui täitematerjali osakeste asetust.