Down to content

TensarTech® Stratum® kärgstruktuuriga madratssüsteem

TensarTech Stratum kärgstruktuuriga madratssüsteem on alternatiivseks lahenduseks nõrgale või muutlikule aluspinnasele ehitamisel, kui kallid vaiatööd või vundamentide ehitamine ei ole majanduslikult otstarbekad. Antud süsteemi kasutamine aitab sageli kokku hoida kulusid ja aega.

TensarTech Stratum kärgstruktuuriga madratssüsteem moodustab 1 m paksuse jäiga taldmiku, mis leevendab erinevate vajumite mõju, vähendab muldeservade vajumisi ning suurendab kandevõimet. Seeläbi paraneb stabiilsus ning saab võimalikuks täitematerjali kiirem paigaldamine.

TensarTech Stratum kärgstruktuuriga madratssüsteemi kasutades puudub tavaliselt vajadus aluspinnast välja kaevata ja eemaldada. See paigaldatakse vahetult nõrgale pinnasele ning täidetakse sõmera täitematerjaliga. Nii moodustub muldkehale jäik taldmik. Madratssüsteemil on katkematu kärjeline struktuur ning see on kiiresti püstitatav. Madratsi põhi moodustatakse Tensari TriAx geovõrkudest ning seinad Tensari ühesuunalistest geovõrkudest, mis ühendatakse omavahel ühendusvarraste abil. Vajadusel saab pärast täitematerjali lisamist paigaldada ka vertikaaldreenid, et kiirendada aluspinnase konsolideerumist. TensarTech Stratum kärgstruktuuriga madratssüsteem suurendab stabiilsust ning vähendab külgvajumisi ja lõppvajumeid. Samuti võimaldab see väga ühtlasi ja kontrollitavaid vajumeid.

Meie kogenud inseneride meeskond pakub kärgstruktuuriga madratssüsteemi rajamiseks täielikku projekteerimis- ja ehitustuge, sealhulgas tasuta projektlahendust ning sertifitseeritud projekti, mis sisaldab ametialast tsiviilvastutuskindlustust. Nii saate tervikliku lahenduse ühest kohast.

Terviklik süsteem muldkehade ehitamiseks väga halbade pinnaseolude korral

TensarTech Stratum kärjekujulise struktuuriga madratssüsteem suurendab stabiilsust ning vähendab külgvajumisi ja lõppvajumeid. Samuti võimaldab see väga ühtlasi ja kontrollitavaid vajumeid.

TensarTech® Stratum® kärgstruktuuriga madratssüsteem

  • Kiire ehitamine
  • Sageli puudub vajadus aluspinnase väljakaevamiseks ja asendamiseks
  • Väärtuslik alternatiiv vaiatöödele ning teistele meetoditele
  • Ühtlased ja kontrollitud vajumid
  • Suurendab pehme pinnase kandevõimet
  • Võimaldab hilisemaid vertikaaldreenide paigaldamisi
  • Väiksem täitematerjali kadu nõrka aluspinnasesse
  • Terviklik projekteerimisteenus
  • Kõik vajalik ühest kohast

Need help?