Down to content

TensarTech® TW3® müürisüsteem

TensarTech müürisüsteemid on mitmekülgsed ja ökonoomsed. Nii ka TW3 süsteem, mis võimaldab olulist kulude ja aja kokkuhoidu võrreldes traditsiooniliste tugimüüri lahendustega.

TensarTech TW3 süsteem koosneb betoonist moodulplokkidest ja Tensari ühesuunalistest pinnasemassiivi armeerivatest geovõrkudest, mis omavahel kindlalt ühendatakse. Betoonist moodulplokid eeltoodetakse tehases. TW3 tugimüüril on peaaegu vertikaalne esikülg. Müür vajab vaid vähest hooldust ning selle projekteeritud kasutusiga on kuni 120 aastat.

TW3 süsteemi moodulplokid on 0,2 m kõrgused ehk natuke suuremad kui TW1 süsteemil ning need on faasimata. Tänu plokkide omalaadsele geomeetriale saab neid toota lihtsamate plokivalmistamise masinatega. Plokkidele on võimalik hõlpsasti lisada kumerusi ja nurkasid. 

TW3 tugimüüri ehitamine on lihtne. Esikülje betoonist moodulplokid paigaldatakse "kuivalt", ilma mörti kasutamata ning ehitamiseks ei ole vaja kraanasid ega toestust.

TensarTech müürisüsteeme on kasutatud tuhandetes projektides üle maailma ning sellest tulenevalt on saadaval mitmeid juhtumianalüüse. Meie kogenud inseneride meeskond pakub teile terviklahendust, mis võimaldab saada kõik vajaliku ühest kohast. Esmaklassilise TensarSoil tarkvara abil pakume nii tasuta projektlahendust kui ka sertifitseeritud detailset projekti ja tarnimist koos ametialase tsiviilvastutuskindlustusega.

Kulude kokkuhoidu võimaldav kohandatav tugimüürisüsteem

TensarTech TW3 süsteem koosneb betoonist moodulplokkidest ja Tensari ühesuunalistest pinnasemassiivi armeerivatest geovõrkudest, mis omavahel kindlalt ühendatakse. Betoonist moodulplokid eeltoodetakse tehases. TW3 tugimüüril on peaaegu vertikaalne esikülg. Müür vajab vaid vähest hooldust ning selle projekteeritud kasutusiga on kuni 120 aastat.

TensarTech® TW3® müürisüsteem

  • Kiire ja ökonoomne ehitamine
  • Valik erinevad viimistlusvariante
  • Kauakestev ja vähese hooldusvajadusega
  • Ehitamiseks ei ole vaja erioskusi
  • Tõestatud toimivusega süsteem, mis on sõltumatult sertifitseeritud
  • Terviklik projekteerimisteenus 
  • Kõik vajalik ühest kohast

Need help?