Down to content

Tensar TriAx® TX geovõrgud

Enam kui 30-aastasele aluspinnaste stabiliseerimise kogemusele tuginedes on Tensar radikaalselt ümber projekteerinud geovõrgu põhistruktuuri, luues revolutsiooniliselt uue toote - TriAx geovõrgu. TriAxi loomisel on kasutatud ühte kõige efektiivsemat ja stabiilsemat vormi - võrdkülgset kolmnurka. Kui kahesuunalistel geovõrkudel toimib tõmbejäikus enamasti ainult kahes suunas, siis TriAxil on mitmesuunaline tõmbejäikus. Toote tõmbeomadused on igas suunas peaaegu võrdsed, 360° kraadi ulatuses.

Täitematerjali osakesed lukustuvad võrgu kolmnurksetesse avadesse ning kõrged nõgusa profiiliga ribid aitavad osakesi kinni hoida. Nii tekib mehaaniliselt stabiliseeritud kiht, millel on erakordsed toimimisomadused.

TriAx geovõrkudega on läbi viidud arvukalt teste ja katseid, et hinnata nende toimimist mehaaniliselt stabiliseeritud kihis korduvate rattakoormuste korral. Suur osa katseid on toimunud Suurbritannia Transpordiuuringute Laboratooriumis (TRL) ja Nottinghami Ülikoolis. Tulemused näitavad, et TriAx geovõrgud toimivad veel paremini kui Tensari kahesuunalised geovõrgud. Suurbritannia Ehitusuuringute Organisatsioonis (BRE) läbi viidud kandevõime katsed näitasid, et TriAx geovõrkudel on suurepärane staatilise koormuse jaotamise võime. See on väga oluline raskelt koormatud alade (näiteks tööplatvormide) ehitamisel.

Tensar TriAx® TX

Ainulaadse TensarPave tarkvara abil pakume teile nii lihtsat projektlahendust kui ka sertifitseeritud detailset projekti ja tarnimist, et võimaldada teil TriAx geovõrgu kasutamisest maksimaalselt kasu saada.

TriAx geovõrguga mehaaniliselt stabiliseeritud kihi kasutamine toob kaasa mitmeid eeliseid võrreldes stabiliseerimata lahendusega:

  • kandevõime suurenemine
  • erinevate vajumite vältimine
  • kiire tarne tänu kohalikele laovarudele
  • kuni 50% väiksem ehitusaegne CO2 emissioon
  • väiksem kaevetööde maht
  • terviklik projekteerimisteenus alates ideest kuni lõpliku projektini

Need help?